Hoe werkt kennismigratie2024-02-24T06:49:19+00:00

Hoe werkt kennismigratie?

Toptalenten vindt je niet alleen in Nederland

De toestroom van kennismigranten, met name uit Turkije, verrijkt de Nederlandse arbeidsmarkt aanzienlijk, mede door:

 • De huidige krapte in de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • Versoepelde voorwaarden voor Turkse werknemers;
 • Een indrukwekkend trackrecord van Turkse kennismigranten.

Bedrijven zoals ASML en Philips, evenals een breed spectrum aan MKB’ers, plukken de vruchten van deze ontwikkeling.

Op deze pagina kun je in detail lezen hoe de procedure voor kennismigranten verloopt. Heb je nog geen kandidaat in gedachten? Dan kun je onze kandidaten bekijken of jouw vacaturedetails met ons delen, zodat we specifiek voor jou op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten.

Hoe werkt kennismigratie?

Wanneer je overweegt een kennismigrant in dienst te nemen, is het essentieel om te begrijpen hoe dit proces in zijn werk gaat en waar je specifiek op moet letten.

Wat is een kennismigrant?2024-02-24T06:46:54+00:00

Een kennismigrant, vaak aangeduid als expat, is een persoon afkomstig van buiten de Europese Unie (EU) die naar Nederland verhuist om te werken, gebruikmakend van zijn of haar gespecialiseerde kennis. Nederland beschikt over een specifieke regeling voor kennismigranten om het voor bedrijven eenvoudiger te maken dergelijke specialisten van buiten de EU in dienst te nemen. Voor Turkse kennismigranten bestaan er speciale, gunstige voorwaarden die het proces verder vergemakkelijken en aantrekkelijker maken. Aan de toepassing van de kennismigrantenregeling zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden.

Wat zijn de voorwaarden?2024-02-24T06:52:12+00:00

De primaire voorwaarde om een Turkse kennismigrant naar Nederland te halen, is dat deze een marktconform salaris ontvangt. Voor het jaar 2024 zijn de volgende minimumsalarissen vastgesteld:

 • €5.331 bruto per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder,
 • €3.909 bruto per maand voor kennismigranten jonger dan 30 jaar,
 • €2.801 bruto per maand voor kennismigranten onder de 30 jaar die in Nederland zijn afgestudeerd.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze bedragen bruto zijn en exclusief 8% vakantiegeld.

Indien je een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan de kennismigrant die voldoet aan de hierboven genoemde inkomenseisen en een minimale looptijd van 1 jaar heeft, kan de aanvraagprocedure voor de kennismigrantenregeling worden gestart.

Wie gaat de werkgever worden van de kennismigrant?2024-02-24T06:57:39+00:00

Alle vereiste documenten en formulieren die door de kennismigrant moeten worden aangeleverd, worden door ons voorbereid. Dankzij onze expertise in dit domein kun je erop vertrouwen dat het proces van dossiervorming foutloos en snel voltooid zal zijn. Hierdoor is het meest complexe deel van de aanvraagprocedure reeds afgehandeld.

Het enige wat vervolgens nog moet gebeuren, is het invullen van een aantal formulieren door de werkgever en het officieel indienen van de aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is aan jou om te beslissen wie de officiële werkgever van de kennismigrant zal zijn.

Je hebt hierbij twee opties:

 1. Jijzelf fungeert als werkgever (als je een uitzendbureau bent: jijzelf of je inlener).
 2. Een door de IND erkend referentbedrijf fungeert als werkgever en zendt de kennismigrant uit bij jou (als je een uitzendbureau bent: waarna je hem of haar kunt doorlenen aan je inlener/opdrachtgever).
Optie 1: Jijzelf (of de inlener) treedt op als werkgever2024-02-24T07:10:49+00:00

Normaal gesproken is het voor de aanvraag van een kennismigrantenvisum vereist dat de werkgever erkend is als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Echter, voor Turkse kennismigranten geldt een uitzondering op deze eis van erkend referentschap. Dit biedt de mogelijkheid om de aanvraag rechtstreeks bij de IND in te dienen, waarna de kennismigrant direct bij jou op de loonlijst kan.

Als je een uitzendbureau bent kun je de kennismigrant direct uitzenden aan je inlener of opdrachtgever. Tevens kun je ervoor kiezen om de kennismigrant direct bij je inlener of opdrachtgever te plaatsen in ruil voor een wervings- en selectievergoeding.

Dit vormt een significant voordeel specifiek voor Turkse kennismigranten, aangezien het leidt tot lagere maandelijkse loonkosten. De kennismigrant kan direct op jouw loonlijst geplaatst worden zonder tussenkomst van een door de IND erkend uitzendbureau.

Zie:

https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/werken/erkenning-als-referent#erkenning-soms-verplicht

https://ind.nl/nl/turkse-burgers-en-wonen-in-nederland

Belangrijk om te overwegen is dat de aanvraagprocedure mogelijk langer duurt, omdat de verwerkingstijd bij de IND voor niet-erkende referenten gewoonlijk uitgebreider is. Afhankelijk van de huidige werkdruk bij de IND, kan dit doorgaans tot 7 weken en in uiterste gevallen tot maximaal 3 maanden duren.

Het is ook belangrijk dat je als werkgever voldoet aan bepaalde vereisten die eveneens gelden voor erkende referenten om een gunstige beslissing te kunnen ontvangen. Meer informatie hierover vind je op de officiële website van de IND onder de sectie algemene voorwaarden voor erkenning als referent. (zie: https://ind.nl/nl/algemene-voorwaarden-erkenning-als-referent)

Optie 2: Een IND referent bedrijf treedt op als werkgever en zendt de kennismigrant vervolgens aan je uit2024-02-24T07:15:19+00:00

Je hebt ook de optie om de kennismigrant in dienst te nemen via een door de IND erkend referent uitzend- of payrollbureau. Na het ondertekenen van een opdrachtbevestiging met dit bureau, wordt de kennismigrant namens jou uit Turkije gehaald en aan jou uitgezonden.

Als je een uitzendbureau bent kun je vervolgens met de doorleenconstructie deze werknemer doorlenen aan je inlener/opdrachtgever of op termijn zelf in dienst nemen.

Een significant voordeel van deze aanpak is dat de aanvraagprocedure doorgaans binnen drie weken voltooid is. Bovendien ben je verzekerd dat het IND referent bureau voldoet aan alle vereiste voorwaarden (zie: https://ind.nl/nl/algemene-voorwaarden-erkenning-als-referent).

Een mogelijke keerzijde is echter dat de maandelijkse kosten voor de kennismigrant hoger uitvallen, aangezien het IND referent bureau een winstmarge bovenop de loonkosten rekent. Voor meer informatie over de voorwaarden van de IND referent partners waarmee wij samenwerken, kun je direct contact met ons opnemen.

Wat moet er gebeuren nadat de kennismigrant in Nederland is aangekomen?2024-02-24T07:20:16+00:00

De volgende stappen zijn belangrijk:

 • Het afhalen van het verblijfsdocument (MVV) bij de IND.
 • Inschrijving bij de gemeente om een BSN-nummer te verkrijgen.
 • Het aanvragen van een DigiD.
 • Inschrijving bij een zorgverzekeraar.
 • Het openen van een Nederlandse bankrekening.
 • Aanvraag indienen voor de 30%-regeling.
 • Na goedkeuring van de 30%-regeling. het omwisselen van het Turkse rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs.

Wij nemen de organisatie van al deze stappen zorgvuldig op ons, inclusief het maken van de benodigde afspraken na overleg met jou en de kennismigrant. Dankzij onze expertise op dit gebied kun je erop vertrouwen dat alle stappen vlot en foutloos worden doorlopen. Echter, we verwachten dat jij of de kennismigrant, indien nodig, het vervoer naar de verschillende instanties regelt.

Wat is de 30%-regeling?2024-02-24T07:21:47+00:00

Om de extra kosten die kennismigranten moeten maken om in Nederland te kunnen werken te compenseren, bestaat de 30%-regeling. Deze regeling stelt werkgevers in staat een belastingvrije vergoeding te geven voor de extra territoriale kosten. In plaats van de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden, mogen werkgevers ervoor kiezen om 30% van het totale loon, inclusief de vergoeding, belastingvrij uit te keren zonder de noodzaak om specifieke onkosten te bewijzen.

Wat zijn de soepelere voorwaarden voor Turkse kennismigranten2024-02-24T07:25:17+00:00

Zoals eerder aangegeven, zijn er voor Turkse kennismigranten versoepelde voorwaarden van toepassing. Deze omvatten het volgende:

 • Werkgevers hoeven, uniek ten opzichte van andere landen, geen IND erkend referent te zijn.
 • Verlaagde tarieven voor het aanvragen van een verblijfsvergunning met MVV (€76 in plaats van €380).
 • Kinderen tot 21 jaar (in plaats van 18) mogen direct mee.

Voor uitgebreide informatie over de voorwaarden voor Turkse burgers, raadpleeg de links hieronder.

https://ind.nl/nl/turkse-burgers-en-wonen-in-nederland

https://ind.nl/nl/leges-kosten-van-een-aanvraag.

Wat zijn de kosten?2024-02-24T07:45:30+00:00

Afhankelijk van wie de rol van werkgever op zich neemt (jijzelf of onze partner die erkend referent is bij de IND), hanteert Dutch Expat een model op basis van werving en selectie of uitzenden, waarbij ook een combinatie van beide mogelijk is. Dutch Expat biedt een competitieve wervings- en selectievergoeding, die wordt berekend als een percentage van het jaarlijkse brutoloon van de kandidaat. Ongeacht de gekozen vorm van samenwerking, kun je ervan uitgaan dat onze tarieven zowel scherp als concurrerend zijn.

Buiten deze vergoeding om bieden we alle eerder beschreven diensten kosteloos aan. We verwachten echter dat de aanvrager (zijnde jijzelf of het door de IND erkende referentbureau) de gereduceerde tarieven voor de aanvraag van verblijfsvergunningen vooruitbetaalt. Deze kosten kunnen vervolgens worden verrekend met het eerste salaris van de kennismigrant.

Voor meer informatie over onze diensten en voorwaarden nodigen wij je uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen

Go to Top